اعلام قیمت لحظه ای نرخ ارز

اطلاع رسانی در زمینه اعلام نرخ روزانه و لحظه ای ارز، طلا و سکه در بازار ایران

اعلام قیمت لحظه ای نرخ ارز

اطلاع رسانی در زمینه اعلام نرخ روزانه و لحظه ای ارز، طلا و سکه در بازار ایران

(سایت تحقیق علمی )-– (1)- پایان نامه رایگان

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۲۹ ب.ظ


17786352613025City Image 00City Image 27743152199005منظر ذهنی- ارزیابانه شهر 00منظر ذهنی- ارزیابانه شهر 27539952613025City Evolution- Image 00City Evolution- Image 39833551442720002784475145288000 48831518351500 ماخذ:گلکار،97،1387 2-2) جنبش های نخستین پیرامون تلفیق شهر با طبیعت با وقوع انقلاب صنعتی در غرب، شهرها رفته رفته به سمت صنعتی شدن و ایجاد کارخانه ها پیش رفتند. در شهرهای پاریس و لندن، این …


پایان نامه- – (1)- دانلود پایان نامه

17786352613025City Image 00City Image 27743152199005منظر ذهنی- ارزیابانه شهر 00منظر ذهنی- ارزیابانه شهر 27539952613025City Evolution- Image 00City Evolution- Image 39833551442720002784475145288000 48831518351500 ماخذ:گلکار،97،1387 2-2) جنبش های نخستین پیرامون تلفیق شهر با طبیعت با وقوع انقلاب صنعتی در غرب، شهرها رفته رفته به سمت صنعتی شدن و ایجاد کارخانه ها پیش رفتند. در شهرهای پاریس و لندن، این سرعت فوق العاده زیاد بود و روز به روز بر میزان آلودگی شهرها افزوده می گشت و به علت رشد جمعیت در شهرها، میزان ساخت و سازهای شهری افزایش و توجه به جایگاه طبیعت در شهرها نقشی کمرنگ تر می یافت. از این رو، مسئله ایجاد پارک های وسیع و بلوارهای پردرخت در شهرها مطرح گردید؛ در شمال و جنوب اروپا معماران باروک نیمه دوم قرن هجدهم در ترکیب طبیعت و معماری سعی بسیار مبذول داشتند و این اهتمام که صورت تازه ای به شهرسازی می دهد، سالها در قرن نوزدهم ادامه یافت. هرچند از آغاز، شهرهای صنعتی که در اطراف محلات پست و کثیف به وجود آمدند، فاقد این سنت قرن هجدهم بودند. ( بحرینی،143،1380) یکی از نمونه های منظرسازی شهری در این دوره خیابان ریولی در پاریس بود. این خیابان که هنوز یکی از زیباترین خیابان های پاریس است، فقط در یک جانبش ساختمان ها قرار داشتند و جانب دیگر آن رو به سوی باغ تویلری و خیابانی در کنار باغ با ردیفی از درختان، باز می گشت.(Tuner,1996,23) در اواخر قرن نوزدهم، فکر ایجاد شهرهای باغ مانند که توسط ابنزر هاوارد در انگلستان پیشنهاد شد، راه حلی بود که برای بسیاری از مسائل سکونت در شهر مطرح گردید. اساس این فکر این بود که مالکیت زمین های بایر به شهر تعلق گیرد و عوائد حاصل از افزایش قیمت زمین از آن شهر باشد تا گسترش شهر دست خوش سودجویی زمین خواران نشود. در کتاب هاوارد موسوم به "فردا، راهی مسالمت آمیز به سوی رفرمی حقیقی" که در سال 1898 منتشر شد، رهایی از جنبه های مضر انقلاب صنعتی و از میان برداشتن محلات فقیرنشین و پرجمعیت که زائیده بسط لجام گسیخته صنعت بود، پیشنهاد شده بود. به گفته هاوارد تمامی این امور بایستی به گونه ای صورت می گرفت که دشمنی هیچ دسته ای حتی مالکین را برنیانگیزد. وی می خواست ثروت عمومی را با تغییر کامل ارزش املاک اعتلا دهد. طرح هاوارد برای ایجاد شهرهای باغ مانند شامل چند دایره متحدالمرکز بود که بناهای عمومی شهر در مرکز این دوایر و گرد میدانی قرار داشتند. (گیدیون،665،1374) در امریکا در اواخر قرن نوزدهم، جنبشی تحت عنوان شهر زیبا به وقوع پیوست که بانیان آن دانیل المستد و دانیل برنهام بودند. آن ها تفکرات شهرسازی باروک و رنسانس را ادامه دادند و در آن به ساختمان های عمومی، بلوارها، پارک ها وسیع و میدان های بزرگ توجه کردند. آن ها با استفاده از این نظریات، طرح جامع شهر زیبا را تهیه کردند که دارای فضای سبز وسیع، پارک ها و بلوارهای پردرخت و زیبا بود و میزان آلودگی در شهر به حداقل رسیده بود. در سال 1858 المستد در سنترال پارک نیویورک، پلی از سنگ را برای عبور پیاده ها بر جاده ای که مخصوص وسایل نقلیه بود، احداث کرد که نقطه آغازی برای احداث پارک وی ها در قرن بیستم گردید. (گیدیون،669،1374) 2-3) جایگاه طبیعت در شهرسازی نیمه اول قرن بیستم با افزایش جمعیت در شهرها در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، به تدریج بر ساخت و سازهای شهری بیش از پیش افزوده گشت. به طوری که مجددا طبیعت، اهمیت و نقش اساسی خود را در شهرها از دست داد. در دهه 1920، لوکوربوزیه که فقدان فضای باز قابل دسترسی را در شهرهای اروپا از نزدیک تجربه کرده بود، در طرح شهر ایده آل خود معروف به "شهر درخشان" زندگی در آپارتمان های 60 طبقه و ساختمان های متراکم را پیشنهاد کرد. (محمدی،1378،46) هدف وی از این پیشنهاد، آزاد سازی زمین برای دسترسی و استفاده شهروندان بود؛ به طوری که پیشنهاد می کرد 80 الی 90 درصد زمین به صورت ساخته نشده باقی بماند و تنها 10 الی 20 درصد زمین تحت پوشش ساختمانی قرار گیرد. بدین ترتیب علی رغم افزایش تراکم جمعیت، فضای باز کافی در اختیار شهروندان قرار می گرفت. در امریکا نیز فرانک لوید به منظور افزایش ارتباط شهر و طبیعت، طرح شهر پهن دشتی را ارائه داد. در طرح شهر ایده آل وی، هر خانوار در حدود 2 هکتار زمین در اختیار داشت که می توانست در آن به کشاورزی پرداخته و مسکن خود را نیز در همان جا بنا کند (رضازاده،1385،88). بدین ترتیب ارتباط شهروندان با طبیعت به نحو قابل توجهی افزایش می یافت. طرح شهر پهن دشتی با کاهش تراکم جمعیت و تکیه بر حمل و نقل موتوری، فرم شهری گسترده و پراکنده را پیشنهاد می کرد؛ بدین ترتیب ضمن کاهش قابل توجه تراکم جمعیت، فضای باز کافی در اختیار شهروندان قرار می گرفت. هرچند طرح های لوکوربوزیه و فرانک لوید به لحاظ تراکم جمعیت پیشنهادی کاملا در مقابل هم هستند، اما هر دو ایده بر تامین فضای باز و ارتباط شهروندان با طبیعت تاکید می ورزد. علاوه بر آن ایده احداث پارک وی، که ریشه های آن در قرن نوزدهم توسط المستد گذاشته شد، در قرن بیستم جایگاه مهمی را در شهرهای امریکایی یافت. پروفسور هابارد در نشریه شهرسازی دانشگاه هاروارد پارک وی را بدین گونه تعریف کرده است: "جاده ایست که در دو جانب آن باغ احداث شده باشد؛ بنابراین از پارک وی اساسا عبور و مرور استفاده می شود. اما این عبور و مرور بیش تر به منظور گردش و سیاحت است." (hubbard,1989,141) 2-4) عوامل موثر بر شکل گیری طراحی شهری در قرن 21 طراحی شهری با فضاهایی سر و کار دارد که انواع فعالیت ها در چارچوب های متفاوت در آن اتفاق می افتد و درحقیقت به این فضاها معنی و مفهوم می دهد. با اینکه فعالیت های انسانی یا به عبارت بهتر الگو های رفتاری بیش از آنکه تحت تاثیر عوامل محیطی باشند، تحت تاثیر عوامل فرهنگی قرار دارند، اما نمی توان تاثیر عوامل محیطی را بر آن ها در فضای شهری انکار کرد و این نکته از نظر طراحی شهری اهمیت فوق العاده زیادی دارد، چرا که با استفاده از طراحی می توان فعالیت ها را تحت تاثیر قرار داده و فضاهای شهری را به گونه ای شکل داد که ضمن ایجاد زمینه بروز الگو های رفتاری مناسب، مانع از انجام رفتار های نامطلوب از سوی شهروندان باشند. تعداد شهرها در جهان (بویژه در کشورهای در حال توسعه )روز به روز بیشتر می شود و شهرها به مرکز مسائل و مشکلات و درعین حال فرصتهای گرانبها تبدیل می شون. به نظر می رسد چنین تغییراتی در دهه های پیش روی قرن بیست و یکم ابعاد وسیعتری پیدا خواهد کرد. از همین رو، شناسایی ساز و کارهای اثرگذار، تحلیل راهبردها، آینده پژوهی و ارائه برنامه های پایدارسازی توسعه شهری به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل می شود (ماهنامه تخصصی شهر و منظر / سال سوم، شهریور و مهر 92). قرن حاضر شاهد تحولات بی سابقه ای در زمینه های گوناگون سیاسی، علمی- فنی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی بوده است. امروزه از جمله عوامل موثر در طراحی شهری، ارتباط آن با طبیعت است. بی اعتنایی به بستر طبیعت شهر آثار جبران ناپذیری را بر زندگی ما داشته است و زندگی شهری ما همچنان به طور روزافزونی آثار نامطلوبی بر بستر طبیعی وارد کرده است. 2-5) بلوارهای شهری در ایران امروزه متاسفانه اکثر بلوارهای شهری فقط تابلوی بلوار را یدک کشیده و اثری از مشخصات واقعی و حال و هوای مورد انتظار به مشام نمی رسد. امروزه شهردار هر شهر بزرگ یا کوچکی علاقه وافری به ایجاد معابری به این نام از خود نشان می دهد. شاید دلیل اصلی فقدان یک تصویر ذهنی درست ناشی از آن است که معبری با مشخصات ویژه بلوار در ذهن مدیران و مهندسان ما وجود ندارد. به استثنای چند خیابان چهارباغ در تاریخ خود با چنین فضایی برخورد ملموس نداشته ایم. در واقع سیر تحول تدریجی در غرب این فرصت را در اختیار شهروندان قرار داد که تصویر ذهنی خود از این فضای شهری را همگام با تغییرات آن به هنگام نگاه دارند. اما در ایران بدون طی چنین مراحلی مستقیما از آنچه امروز در غرب بلوار خوانده می شود گرته برداری گردید و جالب تر اینکه این گرته برداری نیز ناقص صورت گرفت تا جایی که هر شهروند مسیری را که سه ردیف درختکاری شده است، بلوار تلقی می کند و بالعکس هر مدیر شهری، محور پهنی را که خودروها بتوانند با سرعت زیاد در آن حرکت کنند، بلوار می نامند. نه حضور حیاتی پیاده در آن مدنظر قرار می گیرد و نه تاثیر کاربری های همجوار آن مورد توجه قرار دارد. حاصل این بی توجهی ها معابری هستند که نه سرسبز می باشند و نه محل حضور مردم. پیاده روها کم عرض و به خاطر وجود کاربری های ریزدانه تجاری، شلوغ و مغشوش. از آنجا که فرض بر عدم حضور مردم و عدم گذر عرضی از خیابان است، از پیاده روها کاسته شده و به باند سواره رو اضافه شده است. نه از باند تندرو و کندرو خبری است و نه از درختان سرسبز و بلندی که دالان بهشت را تداعی نماید. اگر نگاهی به بلوارهای خود به ویژه در شهرهای کوچک بیندازیم، می بینیم که در بدو ورود به شهر، تعمیرگاه های خودرو یا قهوه خانه های محقر و ... مستقر می باشند. بدیهی است که این فعالیت ها نه تنها شهروندانی را که قصد تفرج دارند، جذب نمی کند بلکه به دلیل آلودگی بصری، صوتی و محیطی که ایجاد می کنند، دافع شهروندان نیز می باشند. به این ترتیب در اثر فقدان حضور شهروندان و در اثر عدم مراقبت و نیز نوع فعالیت خاص کاربری های مذکور، حتی فضای سبز نیز از این بلوارها رخت برجسته و آخرین نشانه های بلوار بودن از چهره آنها محو می گردد. 2-6) بلوارهای اولیه در جهان این اصطلاح نخستین بار زمانی به کار رفت که لوئی چهاردهم در نیمه دوم قرن هفدهم (حدود 65 سال بعد از احداث چهارباغ اصفهان) دستور احداث بلوار را در محل دیوار دفاعی پاریس که برچیده شده بود صادر کرد. بلوارهای اولیه مانند خیابان درختی های ما و چهارباغ ها معبری مشجر و سرسبز برای گردش پیاده ها بودند. هرچند تا ظهور خودرو، پای کالسکه و درشکه نیز به این مکان باز شده بود ولی همچنان محل گردش، دیدن و دیده شدن باقی ماند. نه فقط از عناصر سبز آن کاسته نشد بلکه مرور زمان باعث رشد درختان و سرسبزی بیشتر بلوارها نیز گردید. (Jacob,2007,16) اطراف این بلوارها عناصر درشت دانه ای با ساختمان یادمانی قرار گرفتند که مظهر شکوه و قدرت دولت های اقتدارگرا و کوشک های ثروتمندان زمان شدند. تنها تفاوت عمده ای که در طول دو قرن در حال و هوای بلوار حادث شده بود، پیدایش برخی محورهای مستقیم در کنار آن بلوارهای حلقوی بود. در دهه های اول قرن بیستم نیز پای خودروهای شخصی به بلوار باز شد ولی نتوانست جو حاکم بر آن را که تفرجگاه شهروندان بود تضعیف نماید. شهرسازی مدرنیستی، بالاخص پس از منشور آتن، بر اساس عملکردگرایی صرف خود و تقدس واهی که برای خودرو و سرعت قایل بود، ارزش بلوار را تخطئه کرده و آن را به یک راه شهری که در واقع کریدورهای حرکتی برای خودرو بودند جایگزین کرد (پاکزاد،1391،187). جالب توجه آن که این امر به استثنای مواردی معدود باعث تبدیل بلوارها به راه شهری نشد ولی از طرف دیگر بلوار جدیدی ساخته نشد. راه های شهری در نقاط دیگر احداث شدند و بلوارهای موجود نیز به حیات شهری خود ادامه داده و به صورت محورهایی سبز و تفریحی باقی ماندند. 2-7) پیشینه تحقیق 2-7-1) سبزراه های داخلی 2-7-1-1) بلوار کشاورز - تهران این بلوار که قبلاً به نام بلوار الیزابت دوم نامیده می‌شد، در زمان گذشته یکی از تفرجگاه‌های شهر تهران بوده است به طوری که در اواخر روز و روزهای تعطیل، تعداد زیادی از شهروندان از این بلوار به عنوان محل گذران اوقات فراغت و تفریح استفاده می‌نمودند. در میانه این بلوار نهری روان است که به نهر کرج شهرت دارد. نهر کرج در واقع رودخانه‌ای بود که از رودخانه کرج منشعب می‌گردید و به سمت اراضی بهجت آباد حرکت نموده و از این اراضی به سمت دارالخلافه تهران امتداد می‌یافت. آب این نهر برای مقاصد کشاورزی و جهت آب شرب منازل در تهران قدیم استفاده می‌شده‌است. تا قبل از لوله کشی تهران این نهر نقش عمده‌ای در تامین آب تهران داشت. موقعیت جغرافیایی نهر کرج منطبق بر بلوار کشاورز کنونی است. این بلوار از میدان ولی عصر در شرق آغاز و به خیابان دکتر قریب در غرب ختم می‌شود. طول این بلوار تقریباً ۲/۲ کیلومتر است و در طول مسیر خود از شرق به غرب با خیابان فلسطین، خیابان حجاب، خیابان وصال شیرازی، خیابان قدس، خیابان ۱۶ آذر، خیابان کارگر و خیابان جمالزاده تقاطع دارد. ضلع جنوبی پارک لاله نیز به این بلوار ختم می‌شود و در نزدیکی دانشگاه تهران قرار دارد (www. Wikipedia. org). 2-7-1-2) بلوار میرداماد - تهران بلوار میرداماد که خیابان میرداماد نیز نامیده می‌شود، از بلوارهای زیبا و نسبتاً عریض شهر تهران است که در محله داودیه و در منطقه ۳ شهرداری تهران واقع شده است. شهرت این بلوار سبب گردیده تا ساکنین تهران محلهٔ داودیه را غالباً با نام میرداماد بشناسند. بلوار میرداماد از سوی شرق به خیابان شریعتی (کوروش کبیر یا جاده قدیم شمیران پیشین) و از سوی غرب به خیابان ولی‌عصر(پهلوی پیشین) منتهی می‌شود. راه‌های اصلی متقاطع با این خیابان عبارتند از بزرگراه آفریقا (جردن)، بزرگراه مدرس و خیابان نفت. بلوار میرداماد در بخش شرقی خود از میدانی به نام میدان مادر (محسنی) می‌گذرد. در تقاطع بزرگراه مدرس و بلوار میرداماد بخشی از این خیابان از پلی روگذر به نام پل میرداماد می‌گذرد. این بلوار به نام میر برهان‌الدین محمدباقر استرآبادی معروف به میرداماد، فیلسوف و فقیه برجسته دوره صفویان و از ارکان مکتب فلسفی اصفهان نام‌گذاری شده‌است. نام پیشین آن، بلوار ششم بهمن بوده و از جمله مسیرهایی به شمار می رفته که آبادی‌هایی چون چالهرز، دروس و ضرابخانه را به ده ونک متصل می ساخته است. 2-7-1-3) بلوار پیروزی - مشهد چهره کالبدی بسیاری از شهرهای ایران، از جمله مشهد از طریق تضاد شدید بین بافت قدیمی و جدید شهر، سیمای آشفته بخش نوین و سرعت ناموزون تغییرات، تیره و تار شده است. این تغییر و تحولات، حاشیه محورهای ارتباطی را نیز در مقایسه با بافت درونی شهر، به دلیل موقعیت ویژه آنها متاثر می نماید. محور بلوار پیروزی علیرغم برخورداری از طرح جامع تفصیلی (1370-1345) در محدوده رضاشهر با کاربری مسکونی و تراکم کم، با مساحت پانصد متر به بالا، هم اکنون در وضعیت بسیار متفاوتی قرار دارد. آنچه که از برداشت های میدانی انجام شده برای تعداد سیصد و چهل و شش قطعه در محدوده رضاشهر (حد فاصل میدان کاوه و میدان سلمان فارسی) به دست آمده، 56.6% از کاربری ها به کاربری مسکونی تجاری و فقط 29% دارای کاربری پیشنهادی طرح تفصیلی (مسکونی) بوده است. علاوه بر این اکثر قطعات حاصل تفکیک پلاک های پانصد متری به قطعات دویست و پنجا متری و کوچکتر است که فقط 3.75% از قطعات به شکل پیشنهادی طرح تفصیلی باقی مانده است. این اعداد و ارقام نمایانگر عدم رعایت ضوابط طرح تفصیلی بوده و تبدیل محور ارتباطی با نقش منطقه ای را به خیابانی با نقش سیمایی آشفته به دنبال داشته است. در پایان این پژوهش برای ساماندهی فضایی – کالبدی این محور، سه الگوی جدید پیشنهاد شده است تا هماهنگی لازم با زندگی مردم و هویتی که شایسته آن است داشته باشد. این الگوها بر اساس ضوابط طرح های پیشنهادی برای محور بلوار پیروزی بوده اند و علاوه بر پیشنهادهایی در سطح کلان منطقه، به جزئیات نیز پرداخته اند و هدف همه آنها بازگرداندن هویت اصلی بلوار که در طرح تفصیلی برای آن دیده شده است، می باشد. (مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره هفدهم، پاییز و زمستان 1390) 2-7-1-4) بلوار چمران - شیراز بلوار چمران به عنوان شریان اصلی شهر با وجود پیشینه اندک خود که بیش از 15 سال قدمت دارد. با توجه به همجواری بلوار چمران با باغات متراکم شمالی و شمال غربی شهر و همچنین با رودخانه خشک شیراز، اهمیت موقعیت این شریان ارتباطی شهری که شمال غرب شیراز را به مرکز و جنوب غرب شهر متصل می نماید، بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به آب و هوای مناسب منطقه، این بخش از شهر همواره از سوی شهروندان مورد استفاده قرار می گرفته است. فعالیت های تفریحی، گردشی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی همواره از سوی مردم مورد استفاده قرار می گرفته است. در این راستا فاز اول حاشیه سبز بلوار چمران شیراز در سال 1372 در جهت بهره وری بهینه از پتانسیل موجود در عین وجود مشکلات عدیده، مورد تصویب و اجرا قرار گرفت. در این فاز فضاهایی چون رستوران، کافی شاپ و تریا، زمین های ورزشی، هتل، گالری و مواردی از این دست موجود می باشد. با توجه به استقبال عمومی از طرح مذکور، پیوستگی فاز اول تا پل معالی آباد همواره مدنظر بوده است. بدیهی است پژوهش مذکور نیز در راستای همین نیاز شهری جهت گیری و سیاست گذاری شده است. (پ.بقائی، ه.اخوت، م.انصاری، د.فرقانی، 227-231،1390) 2-7-2) سبزراه های خارجی 2-7-2-1) سایت لادفانس "La Defence" در پاریس سایت لادفانس در پاریس نمونه ای مشابه به تحقیق حاضر است. این سایت که در دوران معاصر، کشف های مهم باستان شناسی در آن صورت گرفته ثابت کرده که این منطقه دارای ارزشی تاریخی بوده و گنج بزرگی را در خود جای داده است. از اهمیت دیگر آن قرارگیری در کنار جاده قدیمی است که با توجه به همسایگی اش با پاریس از اهمیت و ارزش خوبی برخوردار است. لادفانس به سه میلیون متر مربع فضای اداری اکنون یکی از مهمترین مراکز اقتصادی اروپا می باشد که در نزدیکی پاریس واقع و 1500 مجتمع و شرکت بین المللی را در خود جای داده است. این سایت، در روند توسعه و پویایی که در سال های قبل ایجاد شده موفقیت هایی را به دست آورده است مانند: ایجاد استانداردهای فوق العاده معماری، تنوع فضایی، توسعه پایدار و بی وقفه، بخش فضاهای عمومی، خدمات حمل و نقل گسترده و دسترسی های مناسب و ... این مسیر به مرور زمان و با توجه به مسائل مختلف و تصمیم گیری های به جا شکل گرفته که دلایل اصلی شکل گیری آن چنین است: پس از زمان جنگ به مرور ایده زیباسازی و توسعه شهری شکل گرفت. قوت گرفتن ایده ای که پایتخت و حومه آن به یک مجموعه واقعی که شایستگی توجه خاص را داشته باشد، تبدیل شود. تصویب این قانون که شعاع 35 کیلومتری از مرکز پاریس به عنوان حریم شهر پاریس در نظر گرفته شود. تقسیم جمعیت با تقلیل تمرکز جمعیت در مرکز شهر و نیز جلوگیری از توسعه بدون کنترل حومه شهر. عکس العمل ها و نیز مخالف های شدید با ساخت ساختمان های بلند مرتبه در مرکز پاریس. ورود تفکر مدرنیته و تاثیر آن در معماری و شهرسازی. ادامه دادن محور شانزه لیزه و ایجاد مسیر لادفانس. مناسب بودن موقعیت لادفانس به جهت سهولت و ارزیابی ساخت و ساز در آن نسبت به پاریس. (پ.بقائی، ه.اخوت، م.انصاری، د.فرقانی،190-193،1390) 2-7-2-2) سبزراه قاهره- مصر با توجه به رشد سریع جمعیت در قاهره، در سال های اخیر شهرک های اقماری فراوانی در حاشیه شهر قاهره شکل گرفته اند (Zakaria,2006,197)؛ لذا مسئولین شهری را بر آن داشته است که با استفاده از الگوی سبزراه ها این نقاط را به یکدیگر متصل سازد. این سبزراه ها با اهداف چند منظوره و به منظور تسهیل در دسترسی مردم از یک نقطه به یک نقطه دیگر با اهداف زیر برنامه ریزی شده اند: اهداف تفریحی اهداف خدماتی اهداف زیست محیطی و طبیعی اهداف فرهنگی به همین منظور و از آنجا که برنامه ریزی برای سبزراه یک فرایند پیچیده چند رشته ایست، در برنامه ریزی و طراحی سبزراه قاهره از متخصصین مرتبط به نحو احسن استفاده شده است. شاخص ترین متخصصین به کار گرفته شده در برنامه ریزی سبزراه قاهره عبارتند از: معماران منظر معماران مهندسین عمران متخصصین علوم باغبانی مهندسین آبرسانی مهندسین مکانیک به طور کلی می توان اهداف اصلی در طراحی سبزراه قاهره را در موارد زیر خلاصه کرد. در این اهداف، ملاحظات فرهنگی، طبیعی و تفریحی به صورت همزمان و بدون اولویت بندی مورد توجه قرار گرفته است. راهبردهای زیست محیطی این راهبردها شامل آن دسته از اقداماتی است که سبب حفاظت، ارتقا و بهبود کیفیت زیست محیطی در طول سبزراه می گردد. مهمترین این راهبردها عبارتند از: تهیه کاربری های مبتنی بر کاربری های زیست محیطی حفاظت از مناطق طبیعی حاشیه رودخانه ها ارتقای کیفیت مناظر طبیعی و برجسته کردن آن ها راهبردهای تفریحی، خدماتی و فرهنگی این راهبردها به منظور خدمات رسانی بهتر به مردم و ایجاد تسهیلاتی در راستای حمایت آنان در فعالیت های مفرح و دلپذیر مردم پسند اجرا می گردد. اهم این راهبردها به شرح زیر می باشند:  
 نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نشان داده می شود ولی در سایت اصلی می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : jahandoc.com   کاهش تردد اتومبیل ها در راستای افزایش امنیت عابرین پیاده ایجاد فضاهای مطلوب خانوادگی برای تفریح و سرگرمی ایجاد معابر خاص برای قدم زدن و انجام فعالیت های ورزشی نظیر دویدن آرام (پ.بقائی، ه.اخوت، م.انصاری، د.فرقانی، 213-215،1390) 2-7-2-3) پارک بلوار "Park Avenue" منهتن – نیویورک پارک بلوار از وسیع ترین شریان های اصلی شهر نیویورک و ناحیه منهتن است که به نوعی ارتباط دهنده ترافیک شمال به جنوب این ناحیه می باشد. این بلوار به طور اخص در سال 1830 به بهره برداری رسید و تاکنون به عنوان یکی از اصلی ترین مسیرهای ارتباطی در منطقه ایفای نقش می کند. در سال 1860 میلادی نام این بلوار به پارک بلوار تغییر یافت. در طی سالیان پس از افتتاح 1860 میلادی، خطوط راه آهن، حد فاصل خیابان های اصلی 95 و 96 را به هم وصل کرده و یک سوی جداره آن توسط حاشیه سبز طراحی و ساماندهی شد. در سال 1888 میلادی این فضای سبز شهری در امتداد رودخانه هارام در حومه ناحیه منهتن ادامه پیدا کرد. در سال 1936 میلادی جهت حل معزل ترافیک پیرامون این فضای سبز شهری در سطوح مختلف مسیرهای عبور و مرور وسائل نقلیه ایجاد شد و بدین نحو بلوارهای سبز توسط خیابان ها به طور کامل اشاره کرد. لازم به ذکر است که گل ها و گیاهان کاشته شده در فضای پارک بلوار منهتن توسط سرمایه گذاری های صورت گرفته دولتی جهت توسعه فضاهای سبز درون شهری توسعه یافته است. گونه غالب گیاهان و گل های به کار رفته در این فضای سبز از نوعی موسوم به بگونیا می باشد که با توجه به گرمای زیاد هوا در اغلب روزهای سال و تابش مستمر نور خورشید و عدم وجود زیرساخت های لازم جهت آبیاری خودکار، گونه ای مناسب تلقی می شود. (پ.بقائی، ه.اخوت، م.انصاری، د.فرقانی، 216-220،1390) 2-8) ویژگی های بلوارهای شهری 2-8-1) مفرح بودن با توجه به تصویری که اکثر شهروندان از بلوار در ذهن خود دارند بلوار را مسیری مفرح می دانند و آنچه از یک بلوار در درجه اول به خاطر می آوردند یک فضای شهری با طراوت است. مفرح بودن در فضا پیوند خورده است به طوری که با حذف این عناصر، مسیر موجود یک بلوار قلمداد نمی گردد. 2-8-1-1) گیاهان گیاهان به صورت عام در محیط هایی که استقرار می یابند و به شکل خاص در شرایط محیطی شهرها حائز کاربردهایی در بهبود و کنترل شرایط محیطی هستند (لشچینسکی1387،روحانی1384،1365،ماتلاک 1379). گیاهان نقش ها و کاربردهای فراوانی را می توانند در محیط شهرها ایفا کنند. از جمله کاربردهای گیاهان می توان به تاثیر آنها در زیباسازی محیط، مبارزه با آلودگی های هوا و خاک، جلوگیری از آلودگی صوتی و بهبود اثرات آن، جلوگیری از سرعت زیاد باد و استفاده از گیاهان به عنوان سایه بان اشاره کرد. (سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1380، حکمتی1385، روحانی1365 ) مهمترین عناصر طبیعی که تقریبا هر کجا که بلواری وجود داشته باشد در حاشیه آن امکان حضور می یابند گیاهان هستند زیرا متناسب با هر اقلیمی می توان گیاهانی یافت که در یک بلوار دوام بیاورند و آن را سرسبز کنند چنان که متداول است بارزترین عناصر گیاهی درختان و درختچه هایی هستند که به صورت ردیفی در لبه بلوار و در فواصل میان باندها و یا حاشیه کاربری هایی مختلف کاشته می شوند. این گیاهان با سرسبزی خود فضا را از حالت کسالت بار خارج کرده و با سایه ای که ایجاد می نمایند زمینه حضور شهروندان را در فضا به ویژه در تابستان فراهم می آورند. اما در مورد عناصر گیاهی به درختان نباید بسنده نمود. در جاهایی که سطح خاک باغچه کنار بلوار یا فواصل باندها نمایان می باشد، جهت جلوگیری از تبخیر سطحی رطوبت، کمک به ایجاد منظر خوشایندتر و جلوگیری از مزاحمت های ناشی از پراکنده شدن خاک توسط باد لازم است سطح خاک با گیاهانی چون چمن با گیاهان رونده و کوتاه ساقه پوشانده شود. در کنار موارد ذکر شده حضور بوته ها و گل های رنگی خواه یکساله در فضای بلوار با تنوع بخشیدن به رنگ های پوشش گیاهی بر سرزندگی فضا می افزاید ( طاهره موسوی،1386، 88). بر این اساس موارد زیر در بحث پوشش گیاهی حائز اهمیت می باشد: 2-8-1-2) آب آب عنصر طبیعی دیگری است که به واسطه منظری که ایجاد می کند و صدا و رطوبتی که در حاشیه بلوار می پراکند، در کیفیت فضا نقش به سزایی دارد البته مشروط بر آنکه به دلیل راکد ماندن در آب نماها یا نهرها متعفن نشود و با بوی آزاردهنده و جذب حشرات و حیوانات موذی باعث دفع مراجعین به بلوار نگردد. با عنایت به این مطلب نمایان ساختن آب های جاری دائمی چون آب قنات و کانا های انتقال آب شهری یا مسیرهای آب منشعب از رودخانه ها و غیره به ویژه در مجاورت باند پیاده، فضا را مفرح تر می کند. البته مجاری آب های جاری موسمی چون آب های سطحی پس از بارش و غیره نمی تواند چنین کیفیتی را در فضا ایجاد نماید و حتی بستر خالی آب با تبدیل شدن به زباله دان به عنصری مزاحم و آلاینده بدل می گردد. در مورد آب های جاری دائمی نیز باید شیب و جزئیات اجرایی مجاری عبور آن به گونه ای طراحی شود که در مقاطع کم آب تر سال، آب در آنها حبس نگردد. استفاده از آب های ساکن چون آب نماها نسبت به آب های جاری با محدودیت کمتری مواجه است مشروط بر آنکه نگهداری و نظافت آن ها تدابیر مدیریتی اندیشیده شود. استقرار این آب نماها در باندهای مربوط به پیاده در حاشیه بلوارها معمولا مناسب تر است زیرا سرعت حرکت سواره مانع ازآن می شود که راننده به صورت بصری یا شنیداری از وجود آب نما لذت ببرد و می تواند فقط از لطافت های ناشی از حضور آب در فضا بهره مند گردد. 2-8-1-3) تابش آفتاب عنصر طبیعی دیگری که در القاء مفرح بودن یک فضا نقش اساسی دارد، میزان و نحوه تابش آفتاب و برخورداری از سایه است. مسئله بهره گیری از آفتاب به ویژه در زمستان حساس تر است. به همین خاطر بهتر است در اقلیم هایی که ایجاب می کند از ترکیب درختان همیشه سبز و برگ ریز استفاده شود زیرا در این ترکیب حضور درختان همیشه سبز سرسبزی فضا در زمستان را امکان پذیر می سازد و در ضمن خزان برخی درختان باعث می شود آفتاب بیشتری به سطوح بلوار برسد. درختان، درختچه ها، گیاهان پوششی از جمله ابزارهای مهم در کنترل نور خورشید به شمار می آیند. گیاهان باعث جدب گرما، ایجاد سایه و عایق سازی می شوند. آنهای گرمای خورشید را در طول روز جذب کرده و آن را در شب رها می سازند. بدین ترتیب سبب پایین آمدن دما در طول روز و بالارفتن دما در عصر می گردند. 2-8-1-4) سایه هر یک از گیاهان دارای بافت خاص خود می باشند که تراکم سایه شان را مشخص می سازد. هر فرم گیاهی با شاخ و برگ های باز یا انبوه، همیشه سبز یا خزان دار، به عنوان یک متغیر دارای مزایایی برای تغییر نور خورشید می باشد. درختان خزان داری که در مجاور یک ساختمان کاشته شده است سایه خنکی در تابستان ایجاد می کند و سبب نفوذ نور خورشید در زمستان نیز می گردد. پیاده روهای مسقف با گیاهان در شهرها، موجب رهایی از گرمای تابستان شده و سرپناهی در برابر بادهای سرد زمستانی می باشند. درختان همیشه سرسبز سبب ایجاد سایه در طول چهار فصل می گردد که در مناطق گرمسیری نسبت به مناطق معتدله مطلوب تر است. با توجه به اقلیم گرم غالب کشور ما، سایه دار بودن فضا در تابستان به اندازه آفتاب گیر بودن آن در زمستان اهمیت دارد؛ لذا بهتر است ترکیب نوع و تراکم پوشش گیاهی به گونه ای انتخاب شود که بلوار از سایه یکنواختی برخوردار گردد. اساسا در اقلیم گرم به دلیل تضاد شدید سایه و آفتاب معمولا مشکلات بصری برای رانندگان ایجاد می شود ولی با یکنواخت و پیوسته کردن سایه می توان این مشکل را به حداقل رساند. 2-8-2) فضاهای نشستن نیمکت، ابتدایی ترین حق شهروندان هنگام تردد در اماکن عمومی شهری است؛ چوبی، فلزی یا سنگی، فرقی نمی کند؛ جایی برای نشستن و استراحتی کوتاه، البته اگر در شهرهای شلوغ امروزی جایی برای نشستن پیدا شود! حتی اگر برای قدم زدن و هواخوری به پارک رفته باشید، هنگام خستگی دلتان می خواهد برای لحظاتی روی یکی از همان نیمکت های کهنه و رنگ و رو رفته استراحت کنید، چه برسد به این که ساعت ها خیابان های شهر را برای انجام کارهای روزانه بالا و پایین کرده باشید و دلتان بخواهد چیزی شبیه نیمکت در طول مسیر سر راهتان سبز شود تا با نشستن روی آن نفسی تازه کنید، اما دریغ از یک نیمکت. در واقع نشیمنگاه ها امروزه جزء لاینفکی از مبلمان شهری است؛ ضرورتی که شهروندان در ترددهای روزمره شان در سطح شهر آن را احساس کنند، ضرورتی که به نظر می رسد هنوز در چشم مسئولان شهری مغفول مانده است. شکل 2-2: فضاهای نشستن در بلوارهای شهری ماخذ: www.act.gov.auیک فضای مفرح میل به تفرج را در شهروندان افزایش می دهد و اصولا در تصویر ذهنی اکثر شهروندان از یک بلوار، انسانها به جای حرکات شتاب آلود با طمأنیمه بیشتری رفتار می کنند. تفرج کردن را نمی توان جزء رفتارهای حرکتی هدفمند به حساب آورد. بیشتر تفرج کنندگان در فضا پرسه می زنند و بیش از آنکه از آن عبور کنند در آن حضور به هم می رسانند. به این منظور باید شرایط فیزیکی لازم فراهم باشد زیرا در غیر این صورت اندکی زحمت فرد را از پرسه زدن باز می دارد. در درجه اول ضروریست پیاده روی نسبتا وسیعی در اختیار پیاده ها قرار گیرد تا جایی برای پرسه زدن داشته باشند. اصول کلی طراحی پیاده روها بدین صورت می باشد: به حداکثر رساندن تنوع کاربریها در محدوده پیاده و با رعایت اصل سازگاری توجه به مقیاس انسانی در کلیه مراحل مکانیابی و طراحی و در تمامی جزئیات حداکثر استفاده از گیاهان، آب و عناصر و مصالح طبیعی در بهسازی و مبلمان پیشنهادی حفاظت از بناهای باارزش تاریخی در پیاده راه و یا توسعه محدوده های پیاده حول این ابنیه 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۱۰
postea postea

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی